Дома Производи Галерија Контакт
Термостил ДООЕЛ 2314, Блатец, Виница Р. Македонија тел. +389 (0)71 331 066
Термостил ДООЕЛ Блатец, Виница  Македонија Цевни радијатори Професионални CNC машини Кабини за лакирање со водена завеса
®
Циклон кабини за електростатско бојадисување
NO1-P 970x600
NO1-P 1250x500
NO2-P 1500x450
NO2-S 970x550
NO2-SM 1500x500
NO2-C 1500x500
NO2-E 1500x600
NO2-M
ЦЕВНИ РАДИЈАТОРИ
ЦНЦ МАШИНИ
ЦИКЛОН КАБИНИ ЗА ЕЛЕКТРОСТАТСКО БОЈАДИСУВАЊЕ
Проточни кабини за работа со рачни или автоматски електростатски уреди - роботи
Кабина за фарбање во две бои
КАБИНА ЗА ЛАКИРАЊЕ СО ВОДЕНА ЗАВЕСА
ЦНЦ Плазма катер со ТХЦ систем
ЦНЦ рутер
by Termostil team
Галерија